Rehearsals

image1

Fall Concert: Sat, Nov 16, 2019 - 7:30 pm at Anoka HS

4 full rehearsals + dress


Sun 10/20             6:30-9:00 Anoka HS
Sun 10/27             6:30-9:00 Anoka HS
Sun 11/3                6:30-9:00 Anoka HS
Sun 11/10             6:30-9:00 Anoka HS
Sat  11/16 - dress rehearsal (1:00-3:00pm) at Anoka HS 

Winter Concert: Sat, Feb 1, 2020 - 7:30 pm at Anoka HS

 

3 full rehearsals + dress


Sun 1/12               6:30-9:00 Anoka HS

Sun 1/19               6:30-9:00 Anoka HS

Sun 1/26               6:30-9:00 Anoka HS

Sat  2/1 - dress rehearsal (1:00-3:00pm) at Anoka HS

Spring Concert: Sat, Apr 4, 2020 - 7:30 pm at Anoka HS

5 full rehearsals + dress


Sun 2/23            6:30-9:00 Anoka HS
Sun 3/1               6:30-9:00 Anoka HS
Sun 3/8               6:30-9:00 Anoka HS
Sun 3/22            6:30-9:00 Anoka HS
Sun 3/29            6:30-9:00 Anoka HS

Sat  4/4 - dress rehearsal (1:00-3:00pm) at Anoka HS

Summer Concert: Sat, June 13, 2020 - 7:30 pm at Anoka HS

2 rehearsals from 7:00-9:00 pm TBA from 3 days: 

June 10, 11, 12 (AH graduations are June 7-8-9)

 Sat  6/13 - dress rehearsal (1:00-3:00pm) at Anoka HS